rss_feed

Desa Cipanas

Jl. Pahlawan No. 73
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 43253

call 081992513599| mail_outline desa@cipanas.desa.id

 • M. AGUS SAHPUTRA

  Kepala Desa

  Belum Rekam Kehadiran
 • CECENG MA'MUN NAWAWI

  Sekretaris Desa

  Belum Rekam Kehadiran
 • IRNA

  Kaur Keuangan

  Belum Rekam Kehadiran
 • DEDE SULAEMAN

  Kaur TU & Umum

  Belum Rekam Kehadiran
 • ADITYA GUMELAR

  Kaur Perencanaan

  Belum Rekam Kehadiran
 • SENDY PUTRAMA ENSIYANDI

  Kasi Pemerintahan

  Belum Rekam Kehadiran
 • HAMZAH PERDIYANSYAH

  KASI KESEJAHTERAAN

  Belum Rekam Kehadiran
 • MAHMUDIN

  Kasi Pelayanan

  Belum Rekam Kehadiran
 • AJI KUSMIAJI SARIPUDIN

  Kepala Dusun 1

  Belum Rekam Kehadiran
 • CECENG MUDATSIR

  Kepala Dusun II

  Belum Rekam Kehadiran
 • AHMAD SUPIYANI

  Kepala Dusun 3

  Belum Rekam Kehadiran
 • HANIPUDIN

  Kepala Dusun 4

  Belum Rekam Kehadiran
 • APIP ABDULLAH

  Kepala Dusun 5

  Belum Rekam Kehadiran
 • ELSA OKTAVIANI KURNIA

  Staff Administrasi Keuangan

  Belum Rekam Kehadiran
 • RANGGANUS PUTRA

  Staf Kesra

  Belum Rekam Kehadiran
 • RIDWAN

  Staff Pelayanan Umum

  Belum Rekam Kehadiran
 • DEDE RAHMAT

  Driver Ambulance

  Belum Rekam Kehadiran
 • RUDI

  Staff Keamanan

  Belum Rekam Kehadiran
 • Rahmat Hidayat

  Staff

  Hadir di Kantor Desa

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Cipanas, Kami hadir dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk membangun Desa Cipanas
fingerprint
UPACARA MILANGKALA CIANJUR KA 345 TAUN 2022

12 Jul 2022 17:38:56 35 Kali

BIANTARA

DINA UPACARA MILANGKALA CIANJUR KA 345 TAUN 2022

SALASA, 12 JULI 2022   TABUH 07.30 WIB

 

 

 

ASSALAAMU’ALAIKUM  WR. WB.

SAMPURASUN NUUN.....

 

 • NU KU SIM KURING DIPIHORMAT, PUPUHU, PARA WAWAKIL PUPUHU MIWAH PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIANJUR

 

 • NU KU SIM KURING DIPIHORMAT, FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

 

 • NU KU SIM KURING DIPIHORMAT, PARA PAJABAT SIPIL, TNI, POLRI, PARA SESEPUH, ALIM ULAMA RAWUH PARA INOHONG MASYARAKAT,

 

 • HADIRIN HADIROT NU SAMI LINGGIH HORMATEUN SIM KURING

 

PANUHUN LULUHUNG KALBU, PANEDA KAJEMBARAN MANAH. KALAYAN PAMUJI NU SAJATI, JANTEN PANGHIAS ATI NU NGANCIK DINA SANUBARI, URANG SAMI MUNAJAT KA NU MAHA SUCI ROBBUL IZATI, ALLOH AZAA WAJALLA, NU PARANTOS MASIHAN RUPI RUPI KANI'MATAN KA URANG SADAYA. UTAMINA NI'MAT IMAN, NI’MAT ISLAM SARENG NI'MAT KASEHATAN TUR KASALAMETAN.

 

KIWARI URANG SADAYA TIASA RIUNG MUNGPULUNG DEUI PAAMPROK JONGHOK, HEMPAK  MURBAYAKSA  DINA RARAGA MILANGKALA CIANJUR ANU KA 345 TAUN 2022.

 

OGE SOLAWAT SARENG SALAM, MUGIA SALAWASNA DIPANTENGKEUN KA JUNGJUNAN URANG PAMINGPIN UMMAH SAPANJANG JAMAN, HABIIBANA WAMAULANA MUHAMMAD SAW NU PARANTOS MAPARIN CAHYA KAIMANAN KITU DEUI KA PARA KULAWARGINA. SADAYA SOHABAT SARENG UMMAHNA NU TOAT TUG DUGI KA YAUMUL AHIR

 

HADIRIN HORMATEUN SIM KURING,

 

SAKUMAHA NU KAUNINGA, REHNA MILANGKALA HIJI WEWENGKON MIBANDA HARTOS URANG PERELU NYOREANG ALAM KA TUKANG PIKEUN NEULEUMAN DEUI KUMAHA KASANG TUKANG SAJARAHNA, OGE NEULEUMAN LANGKUNG TELEB RENGKAH LULUHUR KARUHUN CIANJUR DINA BABAKTI NGAWANGUN TATAR CIANJUR SADAYA YASA LULUHUR CIANJUR TEH KEDAH DIJANTENKEUN EUNTEUNG KANGGO MECUT SUMANGET URANG KIWARI, DINA NGARONJATKEUN PANGWANGUNAN NU LANGKUNG TELEB.

 

CIANJUR KIWARI, NU AJEG DINA PAPAGON NU TOS NATRAT DITUTURUSAN KU PITUTUR SEPUH. NGADEGNA CIANJUR KIWARI, TANGTOS SANES UKUR DINA REKA CATUR WUNGKUL, TAPI DINA NGEUSI HIRUP HURIPNA KEDAH DIBARUNG KU PATEKADAN, UCAP JEUNG LAMPAH NU LUYU SARENG AJARAN AL QUR'AN DIWUWUH HADITS. MALAR UDAGAN PARA SEPUH URANG KAPUNGKUR TIASA LANGKUNG RAHARJA. HAYU URANG HONTAL CIANJUR MANJUR TUR MIBANDA AHLAK MULYA.

 

PARA WARGI ANU DIMULYAKEUN,

 

SAKUMAHA NU TOS DILUMAKUKEUN KU PANATA CALAGARA, TEMA MILANGKALA CIANJUR TAUN IEU NYAETA NGAHONTAL: "CIANJUR RAHAYU, RAHARJA, DIGJAYA". MAKSADNA MALAR URANG SADAYA MIBANDA SUMANGET NU NGAGEDUR BARI DIBARUNG PATEKADAN PIKEUN NGAWUJUDKEUN CIANJUR NU SUGIH MUKTI LOH JINAWI. TATA TINGTRIM AYEM, RAHARJA TUR DIGJAYA BARI KAKONCARA KA JANAPRIA SALUYU SARENG VISI CIANJUR KIWARI NU MANJUR, MANDIRI, MAJU, RELIGIUS TUR MIBANDA AHLAK MULYA.

 

SIM KURING OGE NGAHATURKEUN NUHUN KA PANATA CALAGARA NU PARANTOS NGAHANCENGKEUN RUPI RUPI KAGIATAN DINA NGAREUAH REUAH MILANGKALA CIANJUR TAUN IEU. KANTENAN BARI SEUEUR NGALIBETKEUN MASARAKAT SAGEMBLENGNA. MASARAKAT CIANJUR KEDAH NGIRING ANCRUB, NGIRING GULIGAH, BARI NGARAOSKEUN RAMENA MILANGKALA WEWENGKONNA. HAL IEU PERYOGI DITERASKEUN, MALAR SADAYA WARGA CIANJUR NGARAOS REUEUS TUR NYAAH KA TANAH SARAKANANA, BARI TETEP HANGKEUT NGAJAGI, NGARAKSA SARENG NGAMUMULE BUDAYANA NU KACIDA LINUHUNGNA,

 

KANTENAN UPAMI NINGGAL SALAMI DUA TAUN KAPENGKER IEU, URANG SADAYA TOS DIPAPARIN COCOBI KU NEREKABNA PANYAKIT COVID 19. KU PITULUNG ALLOH SWT. IEU PANYAKIT KIWARI NGAWITAN LUNGSUR. HAL IEU, TINANGTOS TINA ALPUKAH SASARENGAN DINA NGADALIKEUNNANA. NAMUNG  SIM KURING MEREDIH, SANAOS IEU COVID TERAS LUNGSUR, ANGGER KEDAH WASPAOS,  KU NGAJAGI KASEHATAN. MARGI TACAN ILANG SIRNA SAGEMBLENGNA.

PARA WARGI NU DIPIHORMAT,

 

DINA WAKTOS NU KACIDA SAENA IEU, SIM KURING NEDA WIDI BARIS NGADUGIKEUN KABUNGAH. WIREH CIANJUR TOS NAMPI SABABARAHA PANGLELER TI PAMARENTAH PUSEUR SARENG PROVINSI JAWA BARAT. TI AWIT SASIH MEI 2001 DUGI KA MEI 2022, KACUTAT CIANJUR NAMPI 34 RUPI PANGLELER.

 

KUKITUNA SIMKURING NGAHATURKEUN TIMPAH SEWU NUHUN KASADAYA PIHAK TI KAWIT LEGISLATIF, APARATUR PAMARENTAH DAERAH, TNI, KEPOLISIAN SARENG KA SAKUMNA MASARAKAT, ANU PARANTOS NGAROJONG SAGALA RUPI PROGRAM.

 

BUKTOS ANU SANESNA TINA RAMPAK GAWE URANG DINA SABABARAHA DINTEN KAPENGKER, KABUPATEN CIANJUR KENGING DEUI KASINUGRAHAAN MANGRUPI “PANGLELER WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN)” TI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MINANGKA PANGAJEN DINA NGOKOLAKEUN APBD KABUPATEN CIANJUR TAUN 2021.

 

NAMUNG SIMKURING TETEP MIHAREP SAGALA PANCEN KATUT RAMPAK  GAWE URANG KAPAYUNA DINA NGAHUCUHKEUN SANESKANTEN GARAPAN, PIKEUN NGAHONTAL KARAHARJAAN MASARAKAT CIANJUR.

 

PARA WARGI NU DIPIHORMAT,

 

SATEUACAN MUNGKAS IEU BIANTARA, SIM KURING SEJA NGAHATURKEUN WILUJENG MILANGKALA CIANJUR NU KA 345 TAUN 2022. SAKANTENAN NGAWILUJENGKEUN MILANGKALA "HARI KOPERASI" NU KA 75 TAUN 2022,  ANU KALERESAN WAKTOSNA SAMI. MUGIA TRANSFORMASI KOPERASI UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN MANGKIN JAYA – MANGKIN MAJU SALUYU SARENG KAMAJUAN ZAMAN TUR ANGGOTANA LANGKUNG RAHARJA.

 

SAKITU NU KAPIHATUR, LUHUR SAUR BAHE CAREK, BOBOT SAPANON CARANG SAPAKAN, NEDA JEMBAR PANGAPUNTEN, KALAWAN MUGIA ALLOH SWT SALAWASNA MAPARIN PITUDUH SARENG NANGTAYUNGAN KA URANG BALAREA.

 

AAMIIN YAA ROBBAL ALAMIIN.

 

CEUK SAHA CIANJUR TUMPUR,

NU PUGUH CIANJUR SUBUR

CEUK SAHA URANG CIANJUR JOLEDAR

NU PUGUH URANG CIANJUR MOTEKAR

 

BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

 

@kemendagri
@binapemdes_kemendagri
@kemendespdtt
@kemenkominfo
@ridwankamil
@ruzhanul
@humas_jabar
@h.hermansuherman
@tbmulyana_official
@setda_cianjur
@prokopimcianjur
@dpmdcianjur
@kecamatancipanas
@firmanedi8
chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Nomor Penting

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Pahlawan No. 73
Desa : Cipanas
Kecamatan : Cipanas
Kabupaten : Cianjur
Kodepos : 43253
Telepon : 081992513599
Email : desa@cipanas.desa.id

reorder Peta Desa

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

 • person Ali Agus

  date_range 05 September 2022 02:18:55

  Tepatnya di hari Sabtu, 27 Agustus 2022 saya bersama [...]
 • person Apip Abdullah

  date_range 04 Agustus 2022 21:05:42

  Luar Biasa...Cipanas Istimewa , terus tingkatkan kwalitas [...]
 • person Kevin

  date_range 05 Juni 2022 09:39:31

  Wilujeung mengemban amanah kang Pamugi maslahat dunia [...]
 • person Maryadi Sopian

  date_range 13 April 2022 16:09:24

  Alhamdulilah Bapak Kades Cipanas selalu peduli terhadap [...]
 • person Lisda kusmayanti

  date_range 01 Maret 2022 18:53:23

  Pa saya mau bikin akteu lahir [...]
 • person Eri

  date_range 25 Februari 2022 20:33:03

  Mohon nanti sepulang dari sana hasilnya di sosialisasikan [...]
 • person ASEP MULYADI

  date_range 18 Februari 2022 11:30:51

  Lanjutkan DESA CIPANAS ISTIMEWA [...]
 • person RAHMATULLOH

  date_range 13 Januari 2022 18:13:15

  Mengejar paket c [...]
 • person ASEP MULYADI

  date_range 01 Januari 2022 15:45:23

  Cipanas istimewa [...]
 • person Kamil Supardi

  date_range 30 Desember 2021 05:42:13

  Sangat Bijaksana, semoga mendapat balasan dari Allah [...]

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:342
Kemarin:566
Total Pengunjung:268.055
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.208.132.74
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 3,553,241,921 | Rp. 3,552,929,400
100.01 %
BELANJA
Rp. 3,553,729,400 | Rp. 3,553,729,400
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 800,000 | Rp. 800,000
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 3,480,000 | Rp. 3,480,000
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 852,491,000 | Rp. 852,491,000
100 %
Dana Desa
Rp. 1,147,822,000 | Rp. 1,147,822,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 78,706,400 | Rp. 78,706,400
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 977,530,000 | Rp. 977,530,000
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 230,000,000 | Rp. 230,000,000
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000
100 %
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000
100 %
Bunga Bank
Rp. 1,212,521 | Rp. 900,000
134.72 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 785,750,000 | Rp. 785,750,000
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,679,679,400 | Rp. 1,679,679,400
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 452,000,000 | Rp. 452,000,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 636,300,000 | Rp. 636,300,000
100 %